header image
Dokumenty szkolne PDF
 • Regulamin szkoły
 • Statut Szkoły
 • Plan pracy szkoły
 • Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego z dnia 04 września 2017r.
 • Ocenianie wewnątrzszkolne (wraz z oceną z zachowania)
 • Programu profilaktyczno-wychowawczy szkoły
 • Regulamin świetlicy szkolnej
 • Plan pracy świetlicy szkolnej
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej
 • Procedury organizacji wycieczek i innych imprez rekreacyjno-sportowych
 • Procedury zachowania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze
 • Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze

 • Rekrutacja 2018/2019

 • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018-2019 dla klas pierwszych
 • Wniosek o przyjecie dziecka do klasy w roku szkolnym 2018-2019
 • Karta zgłoszenia dziecka do lasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze w roku szkolnym 2018-2019
 • Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze
 • Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły
 • Zarządzenie nr 696.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 11 stycznia 2018r.
 • Uchwała nr XXVI.286.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze
 • PRZEDMIOTOWE OCENIANIE:

  ZASADY FUNKCJONOWANIA E-DZIENNIKA

   

   
  BIP
  PZLA
  Galeria zdjęć